Competitienaam
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Start datum 30-4-2019
Plaats Eind datum 30-4-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Giovanni Netten 2z½ 4w1 bye 8w½ 12z1 3z0 10w1
2 Hans Kunnen 1w½ 6z1 3w1 10z1 afwmm 4w½ 9z0
3 Arjen Hofman afwmm afwmm 2z0 4z½ 8w1 1w1 afwmm
4 Jan Spoelstra 8z½ 1z0 afwmm 3w½ 10w½ 2z½ 13w0
5 Menno Hoogenes afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
6 Joeke Nijboer afwmm 2w0 afwmm afwzm 15z1 afwmm afwmm
7 Rinus van der Linde afwmm afwzm 10z1 afwmm afwmm afwzm afwzm
8 Egbert Berghout 4w½ afwzm afwmm 1z½ 3z0 10w½ afwzm
9 Hidde gnlid 10w½ afwzm afwzm afwzm afwzm 2w1
10 Jan Breugem afwmm 9z½ 7w0 2w0 4z½ 8z½ 1z0
11 Donald Trump afwmm afwmm afwzm afwmm afwzm afwmm afwmm
12 Sjoerd Nijboer afwmm afwmm afwmm afwmm 1w0 afwzm afwzm
13 Henk afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm 4z1
14 Cok afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm 17w1
15 Siddarth Dixit afwzm afwzm afwzm afwzm 6w0 afwzm afwmm
16 Hans van der Burg afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm
17 Jan Gerkes afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm 14z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software