Mooie winst voor 3TV3, ons 3e Viertal!

Op 20 maart reisde 3T V3 af naar Dordrecht voor een ontmoeting met De Willige Dame. Het werd een belangrijke overwinning met 2,5-1,5. Over de ontvangst viel eigenlijk meer te vermelden dan over de meeste partijen. Die waren weinig inspirerend, al was de partij van Breugem door de opening en het eindspel zeker de interessantste

Bij aankomst in een kosterij zagen we 3 ruimtes: de ene was een kerkgedeelte, waar een koor z’n best deed, de 2e een speelzaaltje, voor de interne partijen, ter grootte van De Wijnstokspeelzaal, de 3e de consistorie voor de kerkvergaderingen. Die was ons toebedeeld deze avond. Het werd passen en meten in dit knusse hok van 3×7 m. 2 Borden moesten vervangen worden door borden met coördinaten om de notaties te vergemakkelijken. Als niet-spelende teamleider had ik m’n consumptiebon gemist en moest een uurtje wachten voor mijn koffie beschikbaar was. Bijna konden Jan Gerkes en ik ook daarnaar fluiten, omdat 1 van de SGP-koorleden 2 volle kannen weggriste. ‘Zouden wij ook een kopje mogen, we staan al een uur te wachten,’ klonk het verweer. ‘U bent er nog niet eens een uur’, was het botte antwoord. ‘Wat weet jij daar nou van?’, was de tegenreactie. Je zou nog bijna ruzie krijgen ook. Maar de koffie hadden we.

Op naar de partijen. Bij Jan, met wit aan bord 3, kwam een geweigerd Damegambiet op het bord, met…. Lb4 en Lg5. Het werd een gelijkmatige partij, waarbij de spelers elkaar redelijk in evenwicht hielden, totdat Jan pardoes z’n h-pion weggaf. Dat had hem toch echt de partij kunnen kosten, maar de tegenstander was niet scherp genoeg meer. Jan moest met de koning de koningsvleugel bewaken om promotie te voorkomen. Ondertussen kon zwart de boel daar in de steek laten en de centrumpionnen ópvreten’ en daar promoveren. Nu werd het gelukkig remise.

Bij Joeke, aan bord 4, speelde zich een moeilijk te doorgronden partij af. Na een steriele opening leken beide spelers geen plan te kunnen vormen en kabbelde de partij langzaam voort. Hoe het gebeurde heb ik gemist, maar Joeke kwam helaas minder te staan en moest na hardnekkig tegenstand te hebben geboden, z’n koning omleggen.

Bij Jan Gerkes ging het er allemaal kalm aan toe. Waarom zijn tegenstander pionnen weggaf was mij een raadsel. Jan moest er 1 teruggeven, maar kon toen wel met een toren op de 7e rij binnenkomen. Van daaruit ging het crescendo en werd de overwinning geleidelijk binnengesleept.

De partij van Jan Breugem moest de doorslag geven. Ik had al een tijdje niet gekeken, want ik dacht dat het wel winst zou worden. Toen ik weer kwam kijken vroeg Jan al gauw of hij remise mocht aannemen. Ik dacht dat we wel voor de winst konden gaan, maar naarmate ik langer naar de stelling keek hoe meer het angstzweet mij uitbrak. De tegenstander kwam op de damevleugel op de zesde rij en Jan moest met z’n loper en koning zijn eigen pionnen voortstuwen voor promotie en promotie aan de andere kant verhinderen. Jan deed het prima en won! Bijna had ik Jan en het team een nederlaag bezorgd. Bedankt Jan!

Op 17 april de laatste wedstrijd, thuis tegen de IJssel.

Reacties gesloten.